Rozpuszczalniki

Information

Producenci

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Ostatnio przeglądane

ADLER Rozciencza.Spezial Verdunnung 1L SPOWALNIACZ Zobacz większe

ADLER Rozciencza.Spezial Verdunnung 1L SPOWALNIACZ

ADLER ROZ-SPEZIAL VERD. 1L

Nowy produkt

7 Przedmioty

42,28 zł

Więcej informacji

{"sections":[{"items":[{"type":"TEXT","content":"

ADLER Rozcienczalnik Spezial Verdunnung 1L \"SPOWALNIACZ\"

Jest Stosowany do Lakierów typu legnopur oraz pur-strong, Ma właściwości spowalniające wysychanie.

Stosowanie:

Do 4 kg produktu należy wlać maksymalnie 10% Rozcienczalnika spowalniającego w celu uzyskania efektu.

H226

Łatwopalna ciecz i pary.

H336

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

P210

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P261

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P312

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….

P501

Zawartość/pojemnik usuwać do ...

"}]},{"items":[{"type":"IMAGE","content":"@{24167}@"}]}]}